Phenylpropene diglycosides from the bark ofMachilus wangchiana

Wei Cheng, Cheng-Gen Zhu, Wen-Dong Xu, Xiao-Na Fan, Yong-Chun Yang, Yan Li, Jian-Gong Shi
  • Journal of Asian Natural Products Research, November 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.702762

In partnership with: