Two new euglobals from the leaves ofEucalyptus robusta

  • Yu-Qing Jian, Ying Wang, Xiao-Jun Huang, Guo-Qiang Li, Bing-Xin Zhao, Qian-Yi Guo, Wen-Cai Ye
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.697457

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2012.697457