Two new grayanane diterpenoids from the flowers ofRhododendron molle

Zhi-Run Zhang, Jin-Dong Zhong, Hong-Mei Li, Hai-Zhou Li, Rong-Tao Li, Xu-Liang Deng
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.691095
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: