Butanolide derivatives from the bark ofMachilus yaoshansis

Ming-Tao Liu, Sheng Lin, Mao-Luo Gan, Bo Liu, Jia-Chen Zi, Wei-Xia Song, Yan-Ling Zhang, Xiao-Na Fan, Ying Liu, Wei Tan, Su-Juan Wang, Yong-Chun Yang, Jian-Gong Shi
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.685726
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: