Three new acyclic diterpenoids fromEupatorium lindleyanumDC.

Shuang-Qing Wu, Nai-Yu Xu, Jian Zhang, Shi Yao, Chun-Jun Chu
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.684682

In partnership with: