Two new triterpenoid glycosides fromCurculigo orchioides

Ai-Xue Zuo, Yong Shen, Zhi-Yong Jiang, Xue-Mei Zhang, Jun Zhou, Jun Lü, Ji-Jun Chen
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.656607

In partnership with: