Two new xanthones fromSwertia angustifolia

  • Bao-Kun Zhu, Wei Zhe, Yan-Qing Duan, Ming-Feng Wang, Yuan Gao, Guo-Zhu Wei, Tou-Gen Liao
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.641013

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2011.641013