Two methyl-migrated 16,17-seco-dammarane triterpenoid saponins from the seeds ofHovenia acerba

Fang-Fang Xu, Xiao-Qi Zhang, Jun Zhang, Bo Liu, Jie Jiang, Wen-Jing Wang, Mei-Hua Gao, Ren-Wang Jiang, Wen-Cai Ye
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.638627
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: