Glycyrrhetinic acid extracted fromGlycyrrhiza uralensisFisch. induces the expression of Toll-like receptor 4 in Ana-1 murine macrophages

Li-Na Peng, Li Li, Ya-Feng Qiu, Jian-Hua Miao, Xiao-Qi Gao, Ying Zhou, Zi-Xue Shi, Yong-Li Xu, Dong-Hua Shao, Jian-Chao Wei, Zhi-Yong Ma
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.603305
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: