Triterpenoid saponins fromDipsacus asperand their activitiesin vitro

Jing-Jing Liu, Xin-Luan Wang, Bao-Lin Guo, Wen-Hua Huang, Pei-Gen Xiao, Chao-Qing Huang, Li-Zhen Zheng, Ge Zhang, Ling Qin, Guang-Zhong Tu
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.598858
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: