Chemical constituents fromEupatorium chinense

Wen-Jing Wang, Ying Wang, Qin-Wen Zhang, Xiao-Qi Zhang, Ting-Ting Yang, Yi Dai, Lei Wang, Lei-Hong Zhang, Wen-Cai Ye
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.598149

In partnership with: