Three new glycosides fromHylocereus undatus

Xin Wu, Ying Wang, Xiao-Jun Huang, Chun-Lin Fan, Guo-Cai Wang, Xiao-Qi Zhang, Qin-Wen Zhang, Wen-Cai Ye
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.586944

In partnership with: