In-vitroantitumor activity evaluation of hyperforin derivatives

Feng Sun, Jin-Yun Liu, Feng He, Zhong Liu, Rui Wang, Dong-Mei Wang, Yi-Fei Wang, De-Po Yang
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.584532
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: