A new steroidal saponin fromDioscorea panthaica

Xiao-Liang Zhao, Xiao-Jun Ma, Wen-Guang Jing, Qi-Wei Zhang, Zhi-Min Wang, An Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.579562
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: