A novel indole alkaloid from deep-sea sediment metagenomic clone-derivedEscherichia colifermentation broth

Lin Chen, Xi-Xiang Tang, Min Zheng, Zhi-Wei Yi, Xiang Xiao, Ying-Kun Qiu, Zhen Wu
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.570262
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: