Dibenzocyclooctadiene lignans from the fruits ofSchisandra rubrifloraand their anti-HIV-1 activities

Huai-Xue Mu, Xue-Sen Li, Peng Fan, Guang-Yu Yang, Jian-Xin Pu, Han-Dong Sun, Qiu-Fen Hu, Wei-Lie Xiao
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.565748
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: