Immunomodulatory effects of cinobufagin isolated from Chan Su on activation and cytokines secretion of immunocytein vitro

Xiao-Liang Wang, Guang-Hou Zhao, Jin Zhang, Qi-Yun Shi, Wei-Xiao Guo, Xiu-Li Tian, Jia-Zhang Qiu, Li-Zi Yin, Xu-Ming Deng, Yu Song
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.565746
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: