Microbial transformation of deoxyandrographolide byFusarium graminearumAS 3.4598

Xiu-Lan Xin, Xun Cui, Changyuan Wang, Bao-Jing Zhang, Xiao-Chi Ma, Shan-Shan Huang, Sha Deng, Yan Tian, Hou-Li Zhang, Mei-Hua Yang
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2011.558009
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: