Minor dammarane saponins from the hongshen extract of Shenmai injection

Shi-Jin Qu, Jun-Jie Tan, Jian-Guo Cai, Yi-Ping Ling, Shan-Fei Zhang, Chang-Heng Tan, Da-Yuan Zhu
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2010.545055
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: