Numerical simulation and comparative analysis of flow field in axial blood pumps

Yuhua Peng, Yaqin Wu, Xiaoying Tang, Weifeng Liu, Duanduan Chen, Tianxin Gao, Yong Xu, Yanjun Zeng
  • Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, September 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10255842.2012.715156
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: