Enhanced degradation of perfluorooctanoic acid by a genome shuffling-modified Pseudomonas parafulva YAB-1

  • Langbo Yi, Qingzhong Peng, Deming Liu, Lulu Zhou, Chongjian Tang, Yaoyu Zhou, Liyuan Chai
  • Environmental Technology, May 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09593330.2018.1466918

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2018.1466918