1917 god v Permskoi gubernii: Sbornik dokumentov; Pervaia sovetskaia vesna v derevne: Krest′ianstvo Mariiskogo kraiia i zemel′nyi vopros v 1918 godu: Dokumenty i materialy

Aaron B. Retish
  • Revolutionary Russia, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09546545.2011.570923

In partnership with: