Perceived discrimination, social support, and perceived stress among people living with HIV/AIDS in China

  • Xiaoyou Su, Joseph T.F. Lau, Winnie W.S. Mak, Lin Chen, K.C. Choi, Junmin Song, Yan Zhang, Guanglu Zhao, Tiejian Feng, Xi Chen, Chuliang Liu, Jun Liu, De Liu, Jinquan Cheng
  • AIDS Care, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2012.701713

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09540121.2012.701713