Serum oxytocin profiles in patients with repeated implantation failure during IVF cycles

Tingting Xia, Qiuli Liu, Qingjian Ye, Weijie Xing, Dong Wang, Jie Li, Zhi-Jun Zang
  • Gynecological Endocrinology, June 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09513590.2018.1480715
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09513590.2018.1480715

In partnership with: