The circadian intracranial pressure would be a prognostic factor in traumatic brain injury?

  • Xuepei Li, Junwen Guan, Wang Hou, Shuting Cheng, Zhou Jiang, Yuhui Wang, Yangyou Liu, Zhengrong Wang
  • Biological Rhythm Research, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09291016.2016.1197515

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09291016.2016.1197515