Nighttime sleep duration and risk of nonalcoholic fatty liver disease: the Dongfeng-Tongji prospective study

  • Cheng Liu, Rong Zhong, Jiao Lou, An Pan, Yuhan Tang, Jiang Chang, Juntao Ke, Jiaoyuan Li, Jing Yuan, Youjie Wang, Weihong Chen, Huan Guo, Sheng Wei, Yuan Liang, Xiaomin Zhang, Meian He, Frank B. Hu, Tangchun Wu, Ping Yao, Xiaoping Miao
  • Annals of Medicine, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/07853890.2016.1193787

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/07853890.2016.1193787