Förskolans aktörer. Stat, kår och individ i förskolans historia, Johannes Westberg (Ed.)

Jan-Erik Johansson
  • Scandinavian Journal of History, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/03468755.2013.809219

In partnership with: