Genetic stability analysis of introducedBetula pendula, Betula kirghisorum, andBetula pubescensfamilies in saline-alkali soil of northeastern China

  • Xi-yang Zhao, Xiu-yan Bian, Zhi-xin Li, Xiu-wei Wang, Cheng-jun Yang, Gui-feng Liu, Jing Jiang, Y. Kentbayev, B. Kentbayeva, Chuan-ping Yang
  • Scandinavian Journal of Forest Research, October 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02827581.2014.960892

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2014.960892