Biomass carbon pools ofCunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook. forests in subtropical China: Characteristics and potential

Bing Wang, Wenjun Wei, Zhaokai Xing, Wenzhong You, Xiang Niu, Xiaoxu Ren, Chunjiang Liu
  • Scandinavian Journal of Forest Research, September 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02827581.2012.672585

In partnership with: