Effects of paclobutrazol (PP333) on lead and zinc accumulations in Pseudostellaria maximowicziana

Lei Liu, Shuling Zheng, Fabo Chen, Jianhua Li, Ming’an Liao, Lijin Lin, Haoru Tang, Qunxian Deng, Huanxiu Li, Xun Wang, Jin Wang, Yi Tang, Mengyao Li, Huifen Zhang, Huaxiong Li
  • Chemistry and Ecology, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02757540.2018.1437149
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/02757540.2018.1437149

In partnership with: