Non-symmetric chiral nematic liquid crystal dimers containing trifluoromethyl and 1,2-propanediol

Liang Dong, Zhi-xin Xu, He-zhong Tao, Xin-shi Chen, Jian-she Hu, Dan-shu Yao, Mei Tian
  • Liquid Crystals, June 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2018.1469171

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2018.1469171

In partnership with: