Compounds with low relaxation frequency and dual frequency mixtures useful for active matrix addressing

Roman Dąbrowski, Maciej Celiński, Olga Chojnowska, Przemysław Kula, Jerzy Dziaduszek, Stanisław Urban
  • Liquid Crystals, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2013.813085

In partnership with: