Direct evidence for the effect of lateral hydrogen bonding on the smectic phase

Haitao Wang, Binglian Bai, Fu-Quan Bai, Dongmei Pang, Xia Ran, Chengxiao Zhao, Hong-Xing Zhang, Min Li
  • Liquid Crystals, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2011.573586
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: