The effects of head-cooling on brain function during passive hyperthermia: an fMRI study

  • Yan Xue, Li Li, Shaowen Qian, Kai Liu, Xiaohong Joe Zhou, Bo Li, Qingjun Jiang, Zhuanzhuan Wu, Lexia Du, Gang Sun
  • International Journal of Hyperthermia, November 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02656736.2017.1392046

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/02656736.2017.1392046