Effectiveness of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for symptomatic uterine fibroids: a multicentre study in China

  • Hui Liu, Jing Zhang, Zhi-yu Han, Bing-song Zhang, Wei Zhang, Chang-sheng Qi, Song-yuan Yu, Hai-ze Li, Hong-hui Su, Xiao-min Duan, Qin-ying Li, Xiu-mei Li, Rui-fang Xu
  • International Journal of Hyperthermia, August 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02656736.2016.1212276

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/02656736.2016.1212276