RETRACTED ARTICLE: Evaluation of elite table tennis players’ technique effectiveness

Hui Zhang, Wei Liu, Jin-Ju Hu, Rui-Zhi Liu
  • Journal of Sports Sciences, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02640414.2013.805885

In partnership with: