Effects of neuroserpin on clinical outcomes and inflammatory markers in Chinese patients with acute ischemic stroke

  • Weiwen Wu, Tetsuya Asakawa, Qianghong Yang, Jun Zhao, Lixia Lu, Yunhe Luo, Ping Gong, Sha Han, Wei Li, Hiroki Namba, Liang Wang
  • Neurological Research, July 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/01616412.2017.1357780

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/01616412.2017.1357780