Ang Mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines: Isang Pag-aaral sa mga Piling Pahayag mula sa Limang Panahon ng Kontemporaryong Eklesiastiko-Politikal na Kasaysayan ng Pilipinas

Anthony Lawrence A. Borja
  • Philippine Political Science Journal, January 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/01154451.2016.1146482

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/01154451.2016.1146482