3,6-Bis(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl-amino)-1,2,4,5-tetrazine–based energetic strontium(II) complexes: synthesis, crystal structure, and thermal properties

Xian-Bo Zhang, Ying-Hui Ren, Wen Li, Feng-Qi Zhao, Jian-Hua Yi, Bo-Zhou Wang, Ji-Rong Song
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.796040
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: