A new organopolymolybdate polymer for linking metal-organic moiety through Mo–N bonds

Ai-Xiang Tian, Xiao-Ling Lin, Gui-Ying Liu, Ru Xiao, Jun Ying, Xiu-Li Wang
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.780204
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: