Construction of Zn(II)-ferrocenyl carboxylate coordination complexesviachanging adjuvant ligands

Jinpeng Li, Lu Liu, Tingting Hou, Huan Sun, Yanyan Zhu, Shaomin Wang, Jinhong Wu, Hong Xu, Yuexin Guo, Baoxian Ye, Hongwei Hou, Yaoting Fan, Junbiao Chang
  • Journal of Coordination Chemistry, October 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.722628
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: