Synthesis, characterization, photocleavage, cytotoxicityin vitro, apoptosis, and cell cycle arrest of ruthenium(II) complexes

Qi-Feng Guo, Si-Hong Liu, Qing-Hua Liu, Hui-Hua Xu, Jian-Hua Zhao, Hai-Feng Wu, Xin-Yan Li, Jian-Wei Wang
  • Journal of Coordination Chemistry, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.680592
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: