Synthesis, DNA-binding, cytotoxicity, and cleavage studies of unsymmetrical oxovanadium complexes

Haiwei Guo, Jiazheng Lu, Zhigang Ruan, Yongli Zhang, Yunjin Liu, Linquan Zang, Jing Jiang, Jinwang Huang
  • Journal of Coordination Chemistry, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.645204
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: