Synthesis, DNA-binding, photocleavage, cytotoxicity, and apoptosis studies of ruthenium(II) complexes containing 3,6-dimethyldipyrido[3,2-a:2′,3′-c]phenazine

Li Xu, Nan-Jing Zhong, Yang-Yin Xie, Hong-Liang Huang, Zhen-Hua Liang, Zheng-Zheng Li, Yun-Jun Liu
  • Journal of Coordination Chemistry, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.640675
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: