Mixed-ligand manganese(II)-phenolate complexes: study of DNA cleavage, cytotoxic activity, and induction of apoptosis

En-Jun Gao, Ying Zhang, Lin Lin, Ren-Shu Wang, Lei Dai, Qi Liang, Ming-Chang Zhu, Mei-Lin Wang, Lei Liu, Wen-Xuan He, Yan-Jin Zhang
  • Journal of Coordination Chemistry, November 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.634910
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: