A Schiff-base porphyrin complex with double intramolecular hydrogen bonds

Wei Huang, Jiaxun Jiang, Zhiqiang Feng, Xiaoxu Kai, Chuanjiang Hu, Hong Yu, Wen Yang
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.589002
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: