Two yttrium(III) coordination compounds containing a3-ptz or atza [a3-ptz = 5-[N-acetato(3-pyridyl)]tetrazole; atza = 5-aminotetrazole-1-acetato]

Lei Shen, Jie Yang, Yun-Sheng Ma, Xiao-Yan Tang, Gao-Wen Yang, Qiao-Yun Li, Feng Zhou, Zhu-Feng Miao, Xiang-Wen Fei, Jun-Wei Huang
  • Journal of Coordination Chemistry, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2010.550283
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: