Boron Nitride Quasi-Nanoscale Fibers: Controlled Synthesis and Improvement on Thermal Properties of PHA Polymer

Yanming Xue, Xing Jin, Ying Fan, Jing Lin, Jie Li, Chunrong Ren, Xuewen Xu, Dong Liu, Long Hu, Fanbin Meng, Jun Zhang, Chengchun Tang
  • International Journal of Polymeric Materials, May 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00914037.2014.886215

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00914037.2014.886215