Porcine interleukin-6 enhances the expression of CYP2C33 through a constitutive androstane receptor/retinoid X receptor-mediated pathway

Lixia Xie, Yucheng He, Xiaoqiao Zhou, Xiaowen Li, Xiue Jin, Xiliang Wang, Deshi Shi
  • Xenobiotica, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00498254.2018.1438686

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00498254.2018.1438686

In partnership with: