Iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of β-keto esters with f-amphox ligands

Chao Qin, Xiu-Shuai Chen, Chuan-Jin Hou, Hongzhu Liu, Yan-Jun Liu, De-Zhi Huang, Xiang-Ping Hu
  • Synthetic Communications, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00397911.2017.1414267

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00397911.2017.1414267

In partnership with: